Akıllı telefon verileri kişiliğinize dair bilgiler veriyor

akıllı telefon veri

Akıllı telefonlar sayısız olanaklarının yanı sıra kaçınılmaz olarak pek çok dijital veri üretir. Bu verilerin başkaları tarafından erişilebilmesi ve kullanıcıların kişiliğine dair ipuçları vermesi çok muhtemel.Münih’teki Ludwig-Maximilians-Universitaet’teki (LMU) psikologlar bu ipuçlarının hakkımızda ne kadar bilgi verdiğini araştırıyor.

Dünyadaki çoğu insan için akıllı telefonlar günlük yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Akıllı telefonların topladığı dijital veriler sadece reklam amaçlı şirketler için kullanılmıyor. Sosyal bilimciler, kişilik özellikleri ve sosyal davranışlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için akıllı telefon verilerinden yararlanıyor.

LMU’de çalışan psikolog Markus Bühner liderliğindeki bir araştırmacı ekibi, akıllı telefonların topladığı verilerin kullanıcıların kişiliklerine ilişkin ipucu sağlayıp sağlamadığını araştırıyor. PNAS dergisinde yayınlanan çalışma, bu verilerin en azından çoğu kullanıcının kişilikleri hakkında genel sonuçlar çıkarmamıza izin verdiğini ortaya koydu.

LMU ekibi, PhoneStudy isimli projeleri için 624 gönüllü topladı. Katılımcılar, kişilik özelliklerini açıklayan kapsamlı bir anket doldurmayı ve 30 gün boyunca telefonlarında çalışma için özel olarak geliştirilmiş bir uygulamayı yüklemeyi kabul ettiler. Bu uygulama, akıllı cihazdan kullanıcı hareketlerini toplamak için tasarlandı. Araştırmacılar öncelikle, iletişim kalıpları, sosyal davranış,müzik seçimi, kullanılan uygulamaların seçimi ve gün boyunca telefon kullanımlarının zamansal dağılım verileriyle ilgilendiler. Toplanan veriler, tasarlanan bir algoritmayla makine öğrenimi sayesinde analiz edildi.

Büyük beş

Araştırmacılar, psikologlar tarafından tanımlanan, bireyler arasındaki kişilik farklılıklarını kapsamlı bir şekilde karakterize etmelerini sağlayan “büyük beş” olarak bilinen özelliklere odaklandılar. Açıklık, vicdanlılık, dışadönüklük, uyumluluk ve duygusal istikrar olarak belirtilen bu özellikler bireyin kişiliğine en büyük katkıyı veren kriterler olarak biliniyor.

Otomatik analiz, algoritmanın gerçekten de akıllı telefon kullanımlarının çok yönlü öğelerinin kombinasyonlarından bu kişilik özelliklerinin birçoğunu tahmin edilebileceğini ortaya koydu. Ayrıca sonuçlar , kişiliğin spesifik öz değerlendirmeleri için hangi tür dijital davranışların en bilgilendirici olduğuna dair ipuçları da sağladı. . Örneğin, iletişim modellerine ve sosyal davranışlara ilişkin veriler, dışadönüklük düzeyleri ile güçlü bir korelasyon gösteriyor. Öte yandan gündüz ve gece aktivitesi düzenleriyle ilgili bilgiler, vicdanlılık derecelerini önemli ölçüde tahmin edebildi. Özellikle, ‘açıklık’ kategorisine ait sonuçlar sadece çok farklı veri türleriyle (uygulama kullanımı gibi) birleştirildiğinde öne çıktı.

Bu konudaki çalışmalar neredeyse sadece öz değerlendirmelere dayandığı için sonuçlar araştırmacılar için büyük önem taşıyor.  Markus Bühner, “Yine de, insanların anketlerimizde anlatmayı seçtikleri şeylerin dışında, insanların günlük yaşamlarında gerçekte nasıl davrandıkları hakkında hala çok az şey biliyoruz” diyerek henüz çalışmanın başında olduklarını belirtti.

Merve Şimşek
1996 yılı Muğla doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki mimarlık eğitimini 2020 yılında tamamladı. Eğitimi sırasında mimari ofislerde gerçekleştirdiği staj çalışmalarına ek olarak Natura ve YAPI dergilerinin editör ekibinde yer aldı. Halen Natura Dergi’nin editörlüğünü yürütüyor. Mimari, sanat, edebiyata ek olarak teknoloji ve bilim konularına ilgi duyuyor. İngilizce ve İspanyolca biliyor.