Modern çağda yeni bir inancın doğuşuna tanık oluyoruz. Tanrı inancına dayalı Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslam dininden farklı olarak transhümanizm, insanın bilişsel ve fiziksel yeteneklerinin bilimin ışığında arttırılabileceğini düşünen akımdır. Hümanizme bağlı olarak gelişen akım, insanın yaşam süresi, zeka ve sağlık ...

İnsanlar mevcut bulundukları halleriyle birçok yeti ve kavrayışa sahiptir. Duyma, hissetme, görme gibi duyulara sahiptirler. Düşünebilir, kavramlar oluşturabilir ve fikir ortaya atabilirler. Bu fikirleri hayata geçirerek gerçek dünyada tam manada yeniliklere öncü olabilirler. Bu yanı ile insanlar gerçekten de birçok ...