Lincoln Laboratuvarı araştırmacıları, insanların seslerindeki küçük değişikliklerin, semptomgeliştirmeden önce bile COVID-19 ile enfekte olup olmadıklarını gösterebileceğine dair erkenkanıtlar bulmuşlardır. Koronavirüs ile enfekte olan ancak henüz semptom göstermeyen kişilerin konuşma kayıtlarınıişleyerek, bu araştırmacılar hastalığın vokal biyobelirteçlerine veya ölçülebilir göstergelerineilişkin kanıtlar buldular. ...