Küresel ısınma nedir?

küresel ısınma

Dünya üzerinde doğal bir denge vardır. Ekosistem ve çeşitli döngüler kendi içlerinde doğal bir seyirde yüzyıllardır devam eden bir düzene sahiptir. Bu döngüler sayesinde canlı yaşam devam edebilmekte ve yaşam için gereken besin ve iklim gibi koşullar sağlanabilmektedir. Bu doğal koşulların yanı sıra, insanlar doğada buldukları çeşitli maddelere kullanarak da çeşitli araçlar, besinler hatta gazlar üretebilmektedirler. Bu açıdan bakıldığından insanın doğa üzerinde bir şeyleri değiştirmek ve alışılagelmişin dışında birleştirebilmek gibi etkileri söz konusudur. İnsanların ürettiği bu çeşitli madde ve diğer malzemeler kimi zaman oldukça yararlı olabilseler de kimi zaman çevreyi tahrip edebilecek ölçüde büyük sorunlara yol açabilmektedir. Bunlardan bir tanesi de küresel ısınmadır. Peki, küresel ısınma nedir?

Küresel ısınma atmosfere salınan çeşitli gazlar ve sera etkisi sonucunda atmosferin normale oranla daha fazla ısınması durumudur. Karada, denizde ve havada ölçülen sıcaklık normale oranla daha yüksek bir seviyede olur ve bu da iklimde değişikliklere sebep olur. İklimbilimciler bir küresel ısınmanın ortasında olduğumuzu doğruluyorlar. Genel kanı atmosfere atılan sera gazlarının küresel ısınmaya neden olduğu yönünde. Ormanların tahrip edilmesi ile oksijen üretimi azalırken diğer yandan kullanılan fosil yakıtlar sebebi ile atmosferdeki karbondioksit miktarı artış gösteriyor. Bu da elbette atmosferdeki oksijen miktarının hızla azalması ve karbondioksit miktarının ise hızla yükselmesi anlamına geliyor. Küresel ısınma ile ilgili nedenlerin birçoğu maalesef insanların bilinçsiz davranışlarından kaynaklanıyor.  Küresel ısınmanın iklime etkisinin sonucunda elbette iklimin de insanlar ve doğal yaşam üzerinde çeşitli etkilerinin olması söz konusu. Bunlar uzmanların da sıklıkla uyardığı buzulların erimesi tehlikesi gibi küresel boyutta etki edebilecek tehlikeler.

Küresel ısınma sebebi ile orman yangınları veya kuraklık gibi büyük tehlikeler meydana gelebilir. Dünya üzerindeki ısı artışı sebebi ile buzulların erimesi deniz seviyesinde yükselme meydana getirebilir ve bu yükselme de sellere sebep olabilir. Bu hem doğadaki yaşamı hem de insanların hayatlarını tehdit edebilecek sonuçlar doğurabilir. Küresel ısınma sonucunda bazı türlerin nesilleri tükenebilir. Bu doğal besin zincirinde elbette kırılmalara sebep olur ve ekosistemin işleyişi bu nedenle zarar görebilir. Doğal yaşamda meydana gelen bu aksaklık, insanların yaşamı üzerinde de oldukça zararlı sonuçlar doğurabilir.

Bugün dünya üzerinde küresel ısınma ile ilgili devletler ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü çeşitli kampanyalar mevcut. Doğal yaşam için de oldukça önemli bir tehdit olan küresel ısınma için yeterli önlem alınmazsa, önümüzdeki süreçte çok büyük tahribatların meydana gelebileceği söyleniyor. Ancak elbette önlemler almak mümkün. Küresel ısınma önlemleri neler diye baktığımızda her şeyden önce yeşili korumanın önemli olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde atmosfere salınan karbondioksit gibi maddelerin en aza indirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması bu süreçte alabileceğimiz önlemlerden bazıları. Tüm bunlar için alınan önlemler ile daha iyi bir dünyada yaşayabilmek mümkün.

Kapak görseli: A Quiet EveningSebastian Maurer