İnovasyon nedir?

inovasyon nedir

İnsanlar yaşamlarını devam ettirebilmek ve topluma hizmet edebilmek adına çeşitli sektörler meydana getirmişlerdir. Bu sistemlerle beraber çeşitli olgular ortaya çıkmış ve bu sistemlerin gelişerek varlıklarını daha iyi bir şekilde sürdürebilmeleri amaçlanmıştır. Zaman ilerledikçe ve toplumlar geliştikçe sahip oldukları imkânların da aynı şekilde gelişme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Özellikle son yıllarda hızlı bir şekilde ilerleyen sektörlerde, kullanılan yöntemler ve aletlerde de hızlı bir gelişim görmek söz konusu olmuştur. Bu gelişime dâhil olarak özgün ve yenilikçi birtakım fikirlerin ortaya atılması ve bunların gerçekleştirilmesi toplumlar, sektörler ve elbette devletler açısından önem arz eder. İnovasyon ise burada karşımıza çıkan temel bir kavramdır. Yazımızda “inovasyon nedir?” sorusuna yanıt arayacağız.

İnovasyon kelime anlamı olarak baktığımızda “yenilik, yenilikçilik” gibi anlamlara gelir. Kavramsal olarak incelediğimizde ise inovasyon, mevcut fikirlerin daha yenilikçi ve özgün fikirler ile geliştirilmesini sağlamaktır. Özellikle hizmet sektöründe daha çok ön planda olan inovasyon her türlü sektörün uyum sağlaması gereken bir kavramdır. İnovasyon mevcut sorunların çözümünde ve ihtiyaçlara cevap vermek konusunda oldukça gerekli koşulları sağlar. Mevcut sistemler zamansal ve mekânsal şartlara bağlı olarak değişme gerekliliği gösterebilir. Bu değişimler ne kadar sürece ve ihtiyaca adapte olmuş şekilde üretilirlerse başarı ve dolayısıyla kazançlar da o denli çok olur. İnovasyon süreci genel olarak eldeki bilgilerin hem ekonomiye hem de topluma faydalı olacak şekilde kullanılması anlamına gelir. İnovasyon kavramı belirli bir kültürü de beraberinde getirir. Bu kültür yenilikçi ve özgün bir kültürdür ve tıpkı inovasyonun amacı gibi gerekli şartlarda yenilikçi ve özgün bir gelişmeyi temsil eder. Elbette bu özgün ve yenilikçi fikirler en iyi şekilde çıktı verebilecek donanımlarda oldukları sürece değerlidirler. Örneğin sağlık sektöründe hızlı tahlil sonucu verebilecek bir aletin geliştirilmesi ya da daha sağlıklı ve esnek kumaşların piyasaya sürülmesi gibi toplumun yararına olacak ve ihtiyaca karşılık verecek fikirler inovasyon sürecinin başarılı örnekleri olarak karşımıza çıkar.

İnovasyon hem sektörlerin dolayısıyla şirketlerin bünyesinde hem de ülkeler için günümüzde gerekli bir işleyiştir. Örneğin bir şirket kendisini hem diğer şirketlerden üstün kılacak hem de üretimde istenene en iyi cevabı verecek çözümü bulmalıdır. Bu sayede hem toplum için çözüm üretebilmiş olur hem de kazanç bakımından daha iyi bir konuma gelir. İnovasyon, sürdürülebilir bir büyümeye de hizmet eder. İhtiyaçlara göre ortaya atılan yeni fikirler yeni alanlara işaret eder ve bu da işsizlik açısından olumlu olanakların meydana gelmesine yardımcı olur. Bu açıdan bakıldığında şirketlerin başarıları aslında inovasyon yetenekleri ile de doğru orantılı olarak ölçülür. Aynı şekilde bir ülke bazında inovasyon süreci ne kadar etkili kullanılıyorsa, toplumun ihtiyaçları bu denli iyi karşılanır ve bu ülkenin kalkınması bakımından da fayda sağlar. İnovasyon tüm bunlar göz önüne alındığında önem verilmesi gereken bir durumdur. Çoğu konumda daha iyi ve konforlu bir yaşamın kapısını aralayacak anahtar ise bu açılardan bakıldığında inovasyondur.