İçgörü (insight) nedir?

içgörü insight nedir?

Bir işi yaparken o işi neden yaptığımızı bilmemiz oldukça önemlidir. Sebepleri bilmek ve hislere sahip olmak elimizdeki işleri daha kolay ve kaliteli biçimde gerçekleştirmemizi sağlar. Bu sebeple hissederek ve kavrayarak gerçekleştirdiğimiz işlerde başarılı olma şansımız diğer işlere oranla daha yüksektir. Insight Türkçe’de “içgörü, kişinin neyi yaptığını anlayabilmesi ve kişinin kendisini dolayısıyla hislerini anlayabilmesi” gibi anlamlara gelir. Bunun yanı sıra içgörü, markaların pazarlama süreçlerinde de kullandığı bir kavram olarak karşımıza çıkar.  

İçgörü pazarlama söz konusu olduğunda müşterinin isteklerini neden-sonuç bağlamında kavrayabilme ve bunu ürünler bazında değerlendirebilme becerisine denir. İçgörü müşterilerin eğilimlerini gözlemlemeye yarar. Ve bu sayede elde edilen gözlemler ile müşterilerin ilgisini çekebilecek ürün içerikleri hazırlanır. Elbette ortaya koyacağımız işler için çeşitli fikirlerimiz her zaman vardır. Ancak bunlardan hangisinin işe yarayacağı konusunda her zaman için fikir sahibi olamayabiliriz. İçgörü nedir diye baktığımız zaman görüyoruz ki aslında tıpkı kişinin kendini anlaması süreci gibi, firmalar müşterilerini anlayabildiği sürece başarıyı yakalarlar. 

Örnek bir firma ele alacak olalım. Bu firma ürünlerini elbette müşterinin beğenmesini ister. Ancak her ürün çıkışı esnasında aynı etkiyi uyandırmayabilir. Ancak içgörü işin içine girdiği zaman bu olasılıklar üzerinde söz sahibi olmak mümkündür. Müşterilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda yapılan çalışmalar, dönemin trendleri ve müşterilerin ilgisini çekebilecek ürün fikirlerine içgörü sayesinde ulaşmak mümkündür. Eldeki verilen analizi ve bu analizlerin kullanılabilmesi markaların ve firmaların işlerinin istikrarlı bir şekilde artabilmesine olanak sağlar. Özellikle markalaşma sürecinde içgörü sayesinde yapılan reklamlar müşterilerin dikkatini çeker ve müşterilerin marka ile bağ kurmasında yardımcı olur. Kişilerin ürünleri benimseyebilmesi ve hayatlarında bu ürüne yer bulabilmeleri önemlidir. Bu anlamda bir hikâyesi olan ürünler elbette diğer ürünlerin yanı sıra daha dikkat çekicidir. Hikâyesi olan bir ürün ortaya koymak için ve bu hikâyenin herkese hitap edebilmesini sağlamak için elbette kitlenin duygularına ve hislerine de önem vermek gerekir.

Günümüzde çeşitli anketler ve geribildirimler ile kullanıcıların profilleri belirlenebiliyor ve bu veriler aracılığı ile müşterilerin ihtiyaçları tespit edilebiliyor. Verilerin analiz edilmesi ve belirli profillere göre ürün içeriklerinin saptanması elbette önemli. Ancak içgörü ile ilgili baktığımızda içgörü verilerden çok daha fazlasıdır. İçgörü yalnızca verilerin yorumlanması değil, bu verilerin üzerine belirli duyguları ve geleceğe yönelik görüleri de eklemek gerekir. Bu sayede hem uzun sürecek bir iş fikri ortaya atabilmek hem de geleceğe yönelik de müşterilerin ihtiyaçlarını düşünerek kurulan bağı güçlendirebilmek mümkün olur. İçgörü markalaşmaya çalışan firmaların olduğu kadar marka değeri olan firmaların da her zaman için benimsemesi gereken bir bakış açısıdır. Bir ürün ortaya çıkma amacın yanı sıra insanların onu kullanması sayesinde de anlamlanır. Bu açıdan bakıldığında küçük işletmeler dâhil son zamanlarda çoğu firma ürünlerini artık bir hikâyesi olacak şekilde ve kişiye özel olarak üretmeye başlamıştır. Talep dâhilinde bu şekilde bir üretim şu an için benimsenmesine rağmen zaman içerisinde fikirler ve yönelimler değişebilir. İçgörü bu değişen fikir ve yönelimlere rağmen her zaman için ortaya geçerli fikirlerin konulabilmesinde yardımcı olur.