Endüstri 4.0 nedir?

endustri 4.0

İnsanlar birlikte yaşamaya başladıklarından itibaren belirli iş bölümleri yapmışlar, hayatlarını devam ettirebilmek için çeşitli uğraşlarda bulunmuşlardır. Bunun için doğada buldukları maddeleri almış, onları sınıflandırmış, işlemiş ve bunlar aracılığı ile hem yaşamlarını devam ettirebilmiş hem de yaşamlarını daha kolay ve konforlu hale getiren araçlar üretmişleridir. Bu süreçte çeşitli devrimler meydana gelmiştir ve bu devrimler insanların bulundukları konumdan daha konforlu bir konuma geçmeleri amacı ile ortaya çıkmıştır. Bu süreçte karşımıza endüstri ve sanayi olmak üzere birbiri ile bağlantılı olarak iki kavram çıkar. Endüstri 4.0 ise bu kavramlar ile doğrudan ilişkili, günümüz amaçlarından bir tanesidir. Gelin hep birlikte bu kavramları ve Endüstri 4.0 ile ilgili amaçları inceleyelim.

Öncelikle sanayi kavramı, elde edilen hammaddelerin işlenebilir duruma gelmesini işaret ederken, endüstri bunların işlenmesi durumudur. Sanayi ve endüstri kavramları bu bakımdan birbirlerinde ayrı düşünülebilecek şeyler değildir. Zaman boyunca insanlar çeşitli endüstriyel devrimler gerçekleştirmiş ve bu devrimler sonucunda yeni birtakım şartlar ortaya çıkmıştır. Günümüzde geçmişe kıyasıya tamamen kol ve emek gücü ile değil, çeşitli makinelerden de yardım alarak üretim gerçekleştirmekteyiz. Üretim sektörü bir açıdan rekabeti de beraberinde getirir. Ve bu süreçte ülkeler kendilerini diğer ülkelerden üstün tutabilecek sistemlerin peşine düşerler. Bu sırada küresel yeni anlayışlar meydana gelir ve bütün dünya üretimini devam ettirmek için bu yeni kervana katılmak durumunda kalır. Ve tıpkı geçmişte olduğu gibi bugünün dünyasında da şu anki durumu bir sonraki adıma taşımak mümkün. Endüstri 4.0 tam olarak bu noktada karşımıza çıkıyor.

İlk kez 2011 yılında Almanya’da Hannover adlı bir konferansta adından söz edilen Endüstri 4.0, günümüz dünyasının yeni endüstriyel sıçraması yani yeni amacı olarak karşımıza çıkıyor. Endüstri 4.0 ‘ın amacı daha az enerji harcayan, daha az yer kaplayan, maliyeti bugün kullandıklarımıza göre daha düşük ve daha güvenli bir sistemi ortaya koymak. Endüstri 4.0 nedir diye bakacak olursak, temel olarak sanayi ve bilişim arasında bir bağ kurarak, “akıllı fabrikaların” ortaya çıkmasını amaçlayan yeni bir sistem amacıdır. Bu noktada temel olarak iki bileşene sahip, bunlardan ilki şu ankine göre daha verimli üretim araçlarına sahip olmak ve ikincisi yazılım tabanlı bir internet sistemi. Kısaca her türlü araca eklenebilir olan akıllı sistemler. Bu akıllı sistemler günümüzde “Siber fiziksel sistem” olarak bilinirler. Ve bu iki temel bileşen sayesinde akıllı fabrikalar kurulabilir hale gelir.

Geçmişte yalnızca kas gücü ile çalışan insanlar nasıl makinelerin bulunması ile çalışmak zorunda kalmamışsa, günümüzde Endüstri 4.0 ile fabrikalar üretimlerini işçilerine ihtiyaç duymadan daha verimli ve daha güvenli bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyorlar. Bu elbette bazı açılardan, işsizlik gibi, sorunları meydana getirse de üretimin devamlılığı ve kalitesi için dolayısıyla ekonomi için oldukça önemli bir adımı da temsil ediyor. Endüstri 4.0 bu amaçla ortaya atılmış ve günümüz dünyası için daha iyiyi amaçlayan bir strateji olarak karşımızı çıkıyor.