Derin öğrenme (deep learning) nedir?

derin ogrenme öğrenme deep learning nedir

Son yıllarda teknolojinin de iyice gelişmesi ile adını sıklıkla duyduğumuz Yapay Zekâ (Artificial Intelligent) elbette beraberinde başka teknolojileri ve çeşitli yöntemleri de getirdi. Artık makinelerin bizler için hayal değil, tamamen gerçek olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ve yapay zekâ çalışmaları sayesinde iş yükümüzün hafiflemesi gibi olumlu sonuçlar da elde ettik. Yapay zekâ adını ne kadar fazla duysak da aslında hala bu konu ile ilgili kafalarda onlarca farklı soru işareti de var. Yapay zekâ söz konusu olduğunda ise aslında ilk bahsedilecek konulardan bir tanesi de derin öğrenme. Bu yazımızda yapay zekâ konusuna ışık tutarken, “derin öğrenme nedir?” sorusuna da cevap arayacağız. 

Yapay zekâ teknolojisi temelinde, tıpkı insanların yaptığı gibi makinelerin de öğrenebilmesini amaçlar. Yani aslında makineler kendi başlarına öğrenme yaparak, kendilerini geliştirebilir ve bir nevi düşünme gerçekleştirebilir hale gelirler. Bu anlamda derin öğrenme, bilgisayarların kendi başlarına öğrenmesine imkân sağlar. Bu büyü veri dosyalarının, bilgisayar tarafından işlenebilmesini anlamına gelir. Yapay zeka, kendisine verilen bilgiler ile belirli çıktılar üretebilir. Ve bu süreç denetimli ya da denetimsiz olarak gerçekleşebilir. Denetimli öğrenme esnasına verilen girdiler ile alınabilecek sonuçlar belli iken, denetimsiz öğrenmede daha karışık veri grupları ile yapay zekânın kendi elde ettiği veriler ortaya konur. Bu çerçeveden bakıldığında aslında denetimsiz öğrenme, yapay zekanın daha özgür bir biçimde kendi verilerini ortaya koyabilmesine izin vermek anlamına gelir. Derin öğrenme ise yapay zekanın eğitimi için kullanılır. Tıpkı bizim öğrenme sürecimiz gibi makinelerin de belirli öğrenme süreçleri vardır. 

Yapay zekânın öğrenme süreci ve aslında kendisi, bizlerin öğrenme süreçleri ile benzerdir. Bizler için öğrenme duyu verileri ve akıl sayesinde gerçekleşirken, aslında yapay zekâ da kendi içerisinde derin öğrenme yöntemi ile verileri alır ve bunları işleyerek sonuçlara ulaşır. Üstelik bunu insandan daha hızlı ve doğru bir biçimde gerçekleştirebilir. Derin öğrenme sürecinde, tıpkı bizdeki nöronların iletişimi gibi, yapay sinir ağları kullanılır. Bu yapay sinir ağlarının etkileşimi ile de makinenin öğrenebilmesi söz konusu olur.

Peki, derin öğrenme ile neler yapmak mümkündür? Bilgisayarlar bizlerin elde ettiği verileri kendisine tanımlamamız sonucunda kendi verilerini oluştururlar. Üstelik derin öğrenme sayesinde, onlara verdiğimiz bu verileri işleyerek bizim anlayacağımız şekilde bize daha iyi bir şekilde sunabilirler. Bu bağlamda yapay zekâların derin öğrenmesi birçok sektörde ve birçok alanda bize kolaylık sağlayabileceği gibi, yeni deneyimler elde edebilmemize de olanak sağlar. Kendisine verilen talimatlar sayesinde kendilerini ileri taşıyabilen ve kendi başlarına öğrenebilen makineler tüketim, sağlık, sanat ve sinema gibi birçok alanda bizler için yeni anlayışların önünü açmaktadırlar. Görüntülerin daha iyi hale getirilmesi, verilerin analizi ile ortaya konulması gereken ihtiyaçların tespiti ve siber savunma gibi birçok alanda derin öğrenmenin bizlere sağladığı faydalar mevcut.  Yapay zekâ çalışmaları derin öğrenme teknolojisi ile oldukça başarılı bir şekilde yol alsa da, makineler henüz insanların zekâsına yenik düşmektedirler. Söz konusu öğrenme süreçleri bu şekilde başarıyla devam ederse, günün birinde insanlar kadar iyi düşünebilen ve mantıksal çözümlemeler yapan makineler ile karşılaşabiliriz. 

Anahtar Kelimeler: derin öğrenme, yapay zekâ, derin öğrenme nedir, derin öğrenme yöntemi, derin öğrenme teknolojisi