Blockchain (blokzincir) nedir?

blockchain blok zinciri

İnsanlar günümüz teknolojisinden herhangi bir aracıya eğerek duymaksızın hızlı ve kaliteli iletişim kurabiliyorlar. Sevdiklerimizi aramak istediğimizde, onlara bir şeyler iletmek istediğimizde bunu hızlı ve iyi bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Ancak bazı durumlarda bir şeyler göndermek ve almak için daha fazla güvenlik endişemiz olabiliyor ve çeşitli aracılara ihtiyaç duyabiliyoruz. Örneğin para göndermek ve almak durumunda bazı aracılara, kayıtlara ve her şeyden önce güvene ihtiyacımız olabiliyor. Blockchain, örneğin bu konudaki güven problemini ve işlem yöntemini göz önünde bulundurarak herhangi bir merkezi olmayan, halka açık defterler olarak hizmet sunuyor. Peki, Blockchain bunu nasıl yapıyor ve bununla daha neleri yapmamız mümkün? Değişen dünya ve değişen teknoloji sayesinde Blockchain ile bir şeyleri daha iyi bir hale getirebilir miyiz?

Değişen dünyanın getirisi olarak hız ve güvenlik bizler için iki önemli olgu olmuştur. Özellikle para gibi kıymet verdiklerimiz söz konusu olduğunda, onun nereye gittiği, ne işlemlerden geçtiğini bilmek içimizin rahatlığı açısından daha önemlidir. Blockchain teknolojisi herkese açık bir şekilde tutulan bir muhasebe defteri gibidir ve herkes bu işlemleri görüntüleyebilir. Kayıtlar tek bir yerde ve silinme ihtimali ile toplanmak yerine, sistemin içerisinde bulunan herkes için tutulur ve karşılıklı onay sayesinde herkes için uygun olan şartlar benimsenir. Blockchain ile ilgili söyleneceklerden bir tanesi de sistemin bloklardan meydana gelmesidir. Türkçe ’de “blok zinciri” ile anlayacağımız bu teknoloji verileri adım adım ve birbirine bağlayarak işlediğinden oluşan herhangi bir sorunda bunun kaydını bulmak ve buna ulaşmak mümkün olacaktır. Blockchain sistemi ve bu sistemin herkese açık olması bakımından güvenlidir. Sistemin içerisinde bulunan herkes, sistemde olan şeyden haberdardır.

Blockchain çalışma prensibi olarak oldukça basittir. Bunun için öncelikle A ve B konumun da iki kişinin bir iletişim başlatması gerekir. Sonra aralarından bir key yani güvenlik anlaşması imzalarlar ve bunu networke açık halde yayınlarlar. Bu sırada kayıtlar kontrol edilir ve geçerli görünüyorsa işleme alınır. Bu kontrol işlemi blockchain de kabul edilmeden önce algoritmalar ile geçmiş veriler doğrultusunda doğrulanır. Geçerli olduğu kabul edildiğinde sisteme blok olarak eklenir.  Değer taşıdığı düşünülen her işlem matematik ve kriptoloji ile dağılır ve bloklara yani veri zincirlere dönüşür. Bu bloklar sahiden bir zincir işlevi gördüğünden buna blockchain adı verilmiştir. Burada önemli olan nokta, yeni kabul edilecek bloğun diğerleri tarafından onaylanmasının mümkün olmasıdır. Yeni veriler çoğunluk tarafından onaylanmazsa blok oluşturulmaz. Herkes söz sahibi olabildiğinden ve belli bir merkezi otorite olmadığından, bu açık defterler güvenli bir ortamın sağlanması konusunda yardımcı olurlar.

Tüm bunlar göz önüne alındığında blockchain yalnızca para konusunda değil, çeşitli alanlarda da kullanılabilir gözükür. Örneğin hizmet, iş, mülkiyet hatta oy işlemleri bile bu sistem üzerinden güvenli bir şekilde yerine getirilebiliyor. Bu açıdan bakıldığında blockchain in kullanılabileceği alanların bir sınırı yok. Devletler bunu kabul edebilirse, vergiler bu sistem üzerinden toplanabilir ve hukuk alanındaki çalışmalar da bu teknoloji ile yürütülebilir. Blockchain sayesinde finansal hırsızlıklar önlenebilir. Farklı ülkede yaşayanlar ülkelerine daha rahat para gönderebilir ve toplumun ihtiyaçları daha güvenli ve ucuz bir hale gelebilir. Blockchain sistemi bizler için daha güvenli ve daha kullanışlı bir sistem vaat ediyor.

Anahtar Kelimeler; blockchain sistemi, blockchain, blockchain çalışma prensibi, blockchain teknolojisi, blockchain ile ilgili