Pandemi sonrası kentlerin geleceği geldi

fütüristik şehir
Pandemi sonrası şehirlerin geleceği.

Pandemi (Koronavirüs) krizinin dünya kentlerini yeniden şekillendireceği düşünülüyor. Ancak kentsel alandaki en büyük değişimler pandemiden önce zaten başlamıştı.

COVID-19 salgınının hızlı yayılımı, herkesi büyük ve kalabalık kentler hakkında düşünmeye teşvik etti. İnsanların eve kapanmasıyla boşalan şehir manzaralarının görüntüleri, zihnimizde kentsel alanlarla virüsün yıkıcı etkilerinin eşleştirilmesine neden oluyor. Bazıları ise bu durumun radikal yönde olumlu değişimlere yol açacağını söylüyor. Neredeyse bir gecede değişen yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıkları ile pandeminin üstesinden gelmenin getirdiği zorluklar bizi daha sürdürülebilir bir kentsel geleceğe götürebilir mi?

Son 100 yılın kritik olaylarını düşünürsek tarihte yaşanan krizlerin çoğunlukla önemli kentsel değişimleri getirdiğini söylemek oldukça mantıklı olur. 19. Yüzyıl salgınları su ve kanalizasyon sistemlerindeki gelişmeleri getirmişti. Büyük Buhran ve 2. Dünya Savaşı’nın yoksulluk ve şiddet ortamı 50 yıl boyunca uluslararası ilişkilerin hatlarını yarattı. Daha sonra 2008 ve 2009 mali krizlerine bakıldığında, büyük durgunluk dünya ekonomilerini oldukça etkilese de çoğu kentsel alanda kökten değişikliklere sebep olmadı.

Pandemi (Koronavirüs), politika ve onun etkilediği alanlarda yenilikler sunacak gibi görünüyor. Ancak kentsel alanda çok etkili bir devrim beklenmemesi söyleniyor.

Yapılı çevreye şekil veren politikalar, inşa etmek için zaman alan uzmanlık, organizasyon ve güven ilişkileri ile kuruluyor. Pandemi sonrası kentsel mekanları şekillendirmede etkili olacak ana etkenleri düşünürsek bunların pandemiden önce zaten geliştirilmeye başlandığını görüyoruz. Pandemi sonrası kentsel alanda düşünülmesi gereken ilk aşama olan konut erişimi ve uygun fiyatlı konutların kentsel alana entegrasyonu, yıllardır ünlü mimarların savundukları bir konu. Kentsel alanın daha sürdürülebilir olması için biyofilik tasarım gibi malzeme ve uygulamada yenilikler de yakın geçmişte ortaya çıkan trendlerden. Bunlara ek olarak pandemi sonra tartışılacak konular; şehir ağları, sivil toplum ilişkileri ile kente mikro ve makro yaklaşımlar olacak. Bu konular da pandemi öncesinde çalışmaların hali hazırda yapılmakta olduğu alanlardı.

Yakın gelecekte kentlerin ekonomik ve demografik olarak tehlike altında olduğu pandemi öncesinde de biliniyordu. İçinde bulunduğumuz durum bu korkuları arttırabilir, ancak halihazırda geliştirilen uzmanlık alanları ve yapılanmaların kentsel alanları geleceğe taşıyacağı düşünülüyor.

 

Merve Şimşek
1996 yılı Muğla doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki mimarlık eğitimini 2020 yılında tamamladı. Eğitimi sırasında mimari ofislerde gerçekleştirdiği staj çalışmalarına ek olarak Natura ve YAPI dergilerinin editör ekibinde yer aldı. Halen Natura Dergi’nin editörlüğünü yürütüyor. Mimari, sanat, edebiyata ek olarak teknoloji ve bilim konularına ilgi duyuyor. İngilizce ve İspanyolca biliyor.