3 boyutlu yazıcı, inşaat sektöründe ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Sadece birkaç yıl içinde, teknolojinin ...

Kentsel altyapı; köprüler, yollar, demiryolları, boru hatları, enerji nakil direkleri vb. güvenli bir şekilde ...