Kentsel altyapı; köprüler, yollar, demiryolları, boru hatları, enerji nakil direkleri vb. güvenli bir şekilde ...