Bir işi yaparken o işi neden yaptığımızı bilmemiz oldukça önemlidir. Sebepleri bilmek ve hislere sahip olmak elimizdeki işleri daha kolay ve kaliteli biçimde gerçekleştirmemizi sağlar. Bu sebeple hissederek ve kavrayarak gerçekleştirdiğimiz işlerde başarılı olma şansımız diğer işlere oranla daha yüksektir. ...

Dünyamız ne yazık ki kullanılabilir enerjileri ve kaynakları bakımından sınırsız değildir. Elimizdeki imkânların bir yerde tükenmesi söz konusu ve bu da gelecek nesiller için tehlike arz eden bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan bakıldığında ise kaynakların temkinli kullanılması elbette ...

Bilim medeniyetlerimizin ilerlemesi ve şu an olduğumuzdan daha ileri gidebilmemiz için bize yol gösteren en önemli alanlardan bir tanesidir. Bilim dünyasında gelişmeler insanlığa yön verir ve bu çalışmalar sayesinde hayatlarımız daha kaliteli bir hale gelmiştir. Bu açıdan bilimin özendirilmesi ve ...

Canlı varlıklar söz konusu olduğunda insanlar onlardan önemli bir ölçüde ayrılır. Diğer canlı türlerinden hiçbiri kendileri hakkında ve diğer canlı türleri hakkında araştırmalar ve çalışmalar yapamazken, insan kendi dâhil olmak üzere bütün canlıları merak eder. Ve bu merakı sonucunda araştırmalar ...

Geçmişte insanlar çocuk yaparken ya da tarlada bir ürün yetiştirirken doğacak çocuğun yahut alacakları ürünün nasıl daha iyi olabileceğine dair fikirlere sahip miydiler? Bir anne ya da baba bebeğinin neye benzeyeceğine karar verme hakkına sahip olacağını düşünür müydü? Ya da ...

Gelecek söz konusu olduğunda hepimizin farklı düşünceleri vardır. Kimimiz geleceği güzel ve refah hayal ederken kimimiz için gelecek çok karanlık ve rahatsızdır. Ekonomik, siyasi ve teknolojik olarak geleceğe baktığımızda hepimiz başka şeyler görürüz. Geleceğin kurguları söz konusu olduğunda gerçeklikle bağlantılı ...

İnsanlar mevcut bulundukları halleriyle birçok yeti ve kavrayışa sahiptir. Duyma, hissetme, görme gibi duyulara sahiptirler. Düşünebilir, kavramlar oluşturabilir ve fikir ortaya atabilirler. Bu fikirleri hayata geçirerek gerçek dünyada tam manada yeniliklere öncü olabilirler. Bu yanı ile insanlar gerçekten de birçok ...

İnsanlar dünyaya geldiklerinden beri çeşitli alanlarda onlarca soru sormuş ve bu konularda meraklar duymuşlardır. Bu meraklar sayesinde ilerleyebilmiş ve medeniyetler kurup aslında hayallerin bile ötesinde bir dünya inşa etmeye girişebilmişlerdir. Mevcut dünyanın ve gerçekliğin sınırlarında dolaşmış ve bu gerçeklik ile ...

Uzun zamandır adını sıklıkla duyduğumuz “yapay zeka”, hem kavramsal olarak insanlığı son derece ilgilendirmekte ve bir o kadar da merak uyandırmaktadır. Makinelerin de sahiden düşünebilmesi mümkün müdür? Yapay zeka çalışmaları bu sorunun sorulması ile başladı ve hız kesmeden bunu ne ...

Son yıllarda teknolojinin de iyice gelişmesi ile adını sıklıkla duyduğumuz Yapay Zekâ (Artificial Intelligent) elbette beraberinde başka teknolojileri ve çeşitli yöntemleri de getirdi. Artık makinelerin bizler için hayal değil, tamamen gerçek olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ve yapay zekâ çalışmaları sayesinde ...