Küresel kömür santralleri ‘nin yarısı bu yıl kâr getirmeyecek

kömür

Kömür santrali inşa ederek COVID-19 salgını sonrasında ekonomilerini canlandırmak için başta Çin olmak üzere pek çok ülke planlar yapsa da, Carbon Tracker’in yayınladığı araştırmaya göre, küresel kömür santralleri ‘nin neredeyse yarısı bu yıl kapanabilir.

Londra merkezli bir araştırma kuruluşu olan Carbon Tracker, günümüzde faaliyet gösteren ve kurulması planlanan kömür tesislerinin %95’ini analiz etti. Güç piyasaları, hizmet ve sermaye piyasalarından gelen tahmini gelirler ile maliyet, karbon fiyatlandırması ve kirlilik politikalarını inceleyen kuruluş, bu yılın geçen yıla göre %46 oranda daha düşük kar getireceğini ortaya koydu. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve ucuz gazın kömürü geride bırakmasıyla 2030’a kadar bu oranın %52’ye kadar çıkabileceğini de belirtti.

Bu araştırmaya göre özellikle dünyadaki kömürün yaklaşık yarısını üreten ve 1000 GW kömür kaynaklı güce sahip olan Çin’de, mevcut kömür santralleri ‘nin %60’a yakını kapanma tehlikesi taşıyor. Carbon Tracker’ın başkan yardımcısı, Çin ve diğer hükümetlere cazip gibi görünen kömür yatırımlarının, küresel iklim hedeflerine ters düşmesi sonucunda yüksek maliyetli kömür tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söylüyor. Kömür santralleri ‘nin maliyetlerini karşılamanın 15 ila 20 yıl sürdüğünü göz önünde bulundurarak, hükümet ve yatırımcıların bu yatırımların altından kalkamayacağını da ekliyor.

Birleşmiş Milletler’in İklim Değişikliği Paneli’nde küresel ısınmaya önlem olarak alınan karara göre, kömür kullanımının 2030 yılına kadar %80 oranında düşmesi isteniyor. Kurumsal yatırımcılar, hedeflerin kömür kullanımını caydırmaya yönelik olması ve yenilebilir enerjinin daha ucuz hale gelmesi nedeniyle fosil yakıt şirketlerinden uzaklaşıyor.

 

Merve Şimşek
1996 yılı Muğla doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki mimarlık eğitimini 2020 yılında tamamladı. Eğitimi sırasında mimari ofislerde gerçekleştirdiği staj çalışmalarına ek olarak Natura ve YAPI dergilerinin editör ekibinde yer aldı. Halen Natura Dergi’nin editörlüğünü yürütüyor. Mimari, sanat, edebiyata ek olarak teknoloji ve bilim konularına ilgi duyuyor. İngilizce ve İspanyolca biliyor.